Užitečné odkazy

Registr pojišťovacích zprostředkovatelů
Nahlížení do katastru nemovitostí
Obchodní rejstřík
Registr ekonomických subjektů (ARES)
Živnostenský rejstřík
Vyhledávání povinného ručení podle RZ (SPZ)
Komora pojišťovacích zprostředkovatel

Zákony

Zákon č. 171/2018 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Zákon č. 170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Vyhláška č. 582/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Vyhláška č. 195/2018 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Vyhláška č. 196/2018 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Vyhláška č. 205/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)